بیوگرافی رئیس نیوکونگ فو استان تهران

قادر پورعلی متولد 1348،هنر رزمی را با ورزش بوکس در سال 1364 شروع نمودند، در سال 1366 به ورزش کونگ فو زیر نظر استاد محمد تقی معصولی روی آوردند و در سال 1374 بطور رسمی به امر مربیگری و تربیت هنرجویان  مشغول گردید.

سوابق و مسئولیت ها

-مسئول نیوکونگ فو استان تهران از سال 1379 تاکنون

-مسئول کمیته آموزش هیئت ورزشهای رزمی استان تهران 80 الی 84

-مسئول کمیته آموزش سبک نیوکونگ فو از سال 80 الی 87

-عضوشورای فنی سبک نیوکونگ فو کشور 80 الی 88

-مسئول کمیته آموزش هیئت کونگ فو استان تهران از سال 85 تا کنون

-دبیر سبک نیوکونگ فو کشور از سال 85 الی پایان 88

در حال حاضر در ميدان خراسان ،خ 17 شهريورشمالي نبش كوچه متخاوري،باشگاه شهيد ابراهيم هادي و درروزهاي فرد ساعت 45/19 الي 21 مشغول به فعالیت و آموزش به هنرجویان می باشد.

تلفن: 09121495790

 

/ 0 نظر / 24 بازدید