مسئولین کمیته های تخصصی استان تهران

حسین نصیری متولد 1350 ،

از سال 1362 به ورزش رزمی کونگ فو روی آورده و از سال 1379 تا کنون بطورمستمربعنوان مسئول مسابقات استان تهران مشغول به همکاری می باشد

 

------------------------------------------

 

/ 0 نظر / 27 بازدید